Strona główna Różne Andrzej Lisiecki – zawsze blisko ludzi i dla ludzi

Andrzej Lisiecki – zawsze blisko ludzi i dla ludzi

1341
0

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzemeszno przed nami ważny wybór!

Jak już wcześniej informowałem w nadchodzących wyborach zamierzam kandydować na burmistrza Trzemeszna. Mam 46 lat. Jestem żonaty. Mamy dwoje dzieci i mieszkamy w Niewolnie. Posiadam wykształcenie  wyższe oraz  zawodowe prawo jazdy. Obecnie jestem emerytowanym żołnierzem i weteranem wojennym. Przez 20 lat służby wojskowej byłem wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi: 

 • Gwiazdą Iraku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Brązowym Medalem dla Obronności Kraju przez Ministra Obrony Narodowej.

Jestem człowiekiem aktywnym, chętnie realizuję nowe projekty i przedsięwzięcia:  

 • W 2016 roku byłem jednym z założycieli Stowarzyszenia Wędkarskiego Złoty Lin, którego do dziś jestem prezesem, 
 • W latach 2016 – 2019 byłem  wiceprzewodniczącym Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie, a od 2019 roku pełnię funkcję przewodniczącego, 
 • Od 2018 roku jestem zaangażowany w działalność Rady Sołeckiej wsi Niewolno,
 • Od 2019 roku jestem członkiem kapituły nadającej tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy Trzemeszno”,
 • Od 2020 roku  przewodniczę kapitule przyznającej tytuł „Społecznik Roku Gminy Trzemeszno”,
 • Od 2020 roku prowadzę swoją działalność gospodarczą,
 • Od 2022 roku jestem członkiem Gminnej Rady Sportu,
 • Od sierpnia 2022 roku  pełnię służbę wojskową jako żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. 

W swojej dotychczasowej pracy społecznej zorganizowałem około 90 imprez sportowo-rekreacyjnych (zawody wędkarskie, wycieczki, akcje sprzątania linii brzegowej jeziora, sadzenie drzewek, pikniki z okazji Dnia Dziecka). Krzywda ludzka również nie jest mi obojętna. Pomagam chorym dzieciom, organizując charytatywne zawody wędkarskie. W latach 2016 – 2023 jako prezes stowarzyszenia pozyskałem, zrealizowałem i rozliczyłem 30 projektów. W 2016 roku z mojej inicjatywy i dzięki pracy społecznej członków stowarzyszenia Złoty Lin zrewitalizowaliśmy miejsce nad jeziorem Malicz, gdzie mieszkańcy naszej gminy od kilku lat mogą się zrelaksować na łonie natury i odpocząć od trudu życia codziennego.

Jako przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie zainicjowałem wiele inicjatyw takich jak: coroczny piknik z organizacjami, obchody Światowego Dnia organizacji Pozarządowych, spotkanie opłatkowe oraz Społecznika Roku Gminy Trzemeszno. Jestem osobą, która szybko nawiązuje kontakty, otwartą i nie boję się nowych, trudnych wyzwań. Potrafię także zachować cierpliwość i zimną krew w sytuacjach stresowych. Zawsze staram się znaleźć optymalne wyjście z ciężkich sytuacji. Mam duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzi. Moim mottem są słowa: „zawsze blisko ludzi i dla ludzi”.

Przedstawiam Państwu kandydatów do Rady Miejskiej Trzemeszna w nadchodzących wyborach samorządowych:

 • Okręg 1 Anna Hęś
 • Okręg 3 Waldemar Basiński
 • Okręg 4 Alina Łuszcz-Ciszak
 • Okręg 8 Marzena Brzewińska
 • Okręg 9 Adam Dziel
 • Okręg 10 Paulina Kubacka
 • Okręg 11 Andrzej Lisiecki
 • Okręg 13 Leszek Gaca
 • Okręg 14 Ewelina Domagalska
 • Okręg 15 Wojciech Pietras

Program wyborczy KWW Gmina Naszym Domem!

 1. Utworzenie komórki w Urzędzie Miejskim do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na:  inwestycje na terenie gminy, wsparcie mieszkańców (czyste powietrze itp.), inwestycje dla rolników, działalność  organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych;  
 2. Powstanie budżetu obywatelskiego;
 3. Przywrócenie gminnego transportu publicznego sfinansowanego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
 4. Nowoczesny urząd otwarty dla mieszkańców – sprawy załatwiane online oraz wersji papierowej; 
 5. Monitoring jakości powietrza oraz program walki ze smogiem;
 6. Poprawa ochrony środowiska i rozwój rekreacji na terenach zielonych dla mieszkańców gminy;
 7. Utworzenie plaży miejskiej nad jeziorem Malicz oraz zwiększenie dostępności i liczby miejsc do wypoczynku nad jeziorami;
 8. Utworzenie dla dzieci i młodzieży miejsca spotkań – klubo-kawiarni z bilardem, lotkami oraz darmowym Wi-Fi;
 9. Wsparcie utalentowanych mieszkańców poprzez udzielanie stypendiów;
 10. Wsparcie pracujących rodzin w okresie wakacyjnym poprzez organizację warsztatów, zajęć, kolonii, wycieczek dla ich dzieci;
 11. Poprawa utrzymania dróg publicznych, chodników oraz budowa nowych ścieżek rowerowych – długoletni plan;
 12. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta;
 13. Budowa zlewni ścieków;
 14. Program oszczędnościowy poprzez wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań oszczędzających energie elektryczną, energię cieplną(ogrzewanie) i wodę w budynkach administracji publicznej;
 15. Rozwój szkolnictwa – uatrakcyjnienie kierunków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz zwiększenie środków finansowych na wyposażenie placówek oświatowych;
 16. Powołanie Rady Przedsiębiorczości;
 17. Współpraca  z organizacjami pozarządowymi, których działalność jest  przejawem oddolnej aktywności obywateli na rzecz mieszkańców – bezpłatne użyczanie  pomieszczeń i sprzętu będących na wyposażeniu OSiR,  Domu Kultury, OSP i świetlic wiejskich;
 18. Zwiększenie środków finansowych na ochronę i promocję zdrowia: opieka lekarza diabetologa oraz korzystanie z badań profilaktycznych w każdym wieku;
 19. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: wsparcie turnusów rehabilitacyjnych, dostęp do miejsc użyteczności publicznej,  wsparcie działalności organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne;
 20. Funkcjonowanie programu tzw. ,,Złota rączka” dla seniora powyżej 65 + /pracownik gospodarczy zatrudniony w Urzędzie, który parę godzin w tyg. świadczy usługi drobnych napraw domowych dla seniorów powyżej 65 + /;
 21. Aktywizacja seniorów: wsparcie zajęć ruchowych, oferta kulturalna, utworzenie warsztatów oraz wsparcie organizacji zrzeszających seniorów;
 22. Utworzenie w Trzemesznie punktu informacyjnego dla turystów, rozwój turystyki i promocji miasta;
 23. Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz zabezpieczenie w budżecie  środków na  remonty, rozbudowę remiz, sprzęt oraz szkolenie; 
 24. Współpraca z sołectwami i radami osiedli; 
 25. Wsparcie lokalnych klubów sportowych oraz rozwoju aktywności sportowej, udostępniając bezpłatnie  gminnej infrastruktury;
 26. Pomoc rolnikom w usuwaniu folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.
 27. Działania na rzecz zwierząt: przyjęcie programu opieki nad zwierzętami zgodnie z ustawą ochrona zwierząt oraz duża dostępność na całym terenie koszy na odchody po pupilach.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w wyborach i oddania głosu na moją kandydaturę oraz na kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Gmina Naszym Domem!.

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Lisiecki

Sfinansowany ze środków KWW Gmina Naszym Domem!