Dzienne archiwum: 20 września 2017


fitnesstrzemeszno
pwsz

Alumnat za 1,2 mln. złotych

Rada Miejska na na czerwcowej sesji uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji. Jest to obszerny i szczegółowy dokument, który określa zamiary gminy w zakresie rewitalizacji. Jego posiadanie jest warunkiem koniecznym do starania się o uzyskanie środków zewnętrznych.

Mieszkańcy współtworzą plan

Gmina Trzemeszno przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu, przyległego do Szkoły Podstawowej nr 1. Głównym powodem dla tego przedsięwzięcia są plany przejęcia przez samorząd terenów za szkołą, obecnie należących do skarbu państwa.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado