Dzienne archiwum: 16 stycznia 2017


provident
fitnesstrzemeszno
pwsz

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym

Burmistrz Krzysztof Dereziński zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Trzemeszno. Odbędzie się ono w najbliższą niedzielę (22 stycznia) i zostanie połączone z festynem rodzinnym oraz turniejem piłki nożnej.

“Tak się skończył komunizm”

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej jednogłośnie podjęto uchwałę o zmianie nazwy ulicy XX lecia PRL na Parkową. Zgodnie z przepisami, jej obowiązywanie rozpocznie się 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, czyli jutro.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado